O nás

Společnost INGkomplet zajišťuje veškeré inženýrské činnosti v průběhu přípravy, během realizace i po dokončení staveb a nemovitostí.

Investorům můžeme nabídnout komplexní zajištění veškerých činností “na klíč”, “jen si určíte své cíle”, vše ostatní již můžete nechat na nás.

Pomáháme investorům již hluboko v předrealizační přípravě, tj. od úvodních námětů, vytipování pozemku či vhodné nemovitosti, tvorby investičních záměrů, analýzy podkladů a studie proveditelnosti.

Připravíme podklady pro podání žádostí o dotační tituly a koordinujeme činnosti zúčastněných subjektů.

Komplexnost služeb doplňuje realitní činnost a související služby spojené s nákupem či prodejem nemovitosti.

Využíváme bohatých zkušeností našich pracovníků v oboru stavitelství a investiční výstavby, která se datuje od roku 1992. Společnost disponuje odborností dvou autorizovaných inženýrů.

Kvalitu naší činnosti mohou ocenit investoři ve veřejné i privátní sféře.

Slider img 0Slider img 1Slider img 2Slider img 3Slider img 4Slider img 5